54 Events BV

Angstelkade 1
3631 NA Nieuwersluis

Tel: 0294 - 74 50 70
Email: beurs@54events.nl

Strategie Summit Energie & Utilities

18 en 19 maart 2019 -  Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort

Algemeen

De Strategie Summit Energie & Utilities is een exclusieve, kleinschalige 24-uurs bijeenkomst voor circa 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector of die daaraan gelieerd zijn, zoals kennis- en brancheorganisaties. Alle deelnemers aan de Strategie Summit worden door 54events persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd. Deze genodigdenlijst wordt samengesteld uit het netwerk van nieuwe en bestaande deelnemers en de Raad van Advies. Het niveau van de aanwezigen en de diversiteit van het gezelschap wordt hiermee gewaarborgd.

Sector

We streven naar een goede verdeling van de verschillende subsectoren, waaronder: energiemaatschappijen, netbeheerders, opwekkers, recyclers, waterbedrijven, mainports en grootverbruikers. Ook betrekken wij een select aantal topambtenaren en brancheverenigingen bij de bijeenkomst.                        

Niveau

De Strategie Summits richten zich op de top van de piramide. Dit betekent dat alle Strategie Summits uitsluitend bestemd zijn voor topmanagement. Uitgenodigd worden bestuurders, directieleden en eindverantwoordelijken van de grootste, interessantste en innovatiefste organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven.                                  

Deelname

De volgende Strategie Summit Energie & Utilities vindt plaats op 18 & 19 maart 2019. Kwaliteit staat bij de Strategie Summit voorop. Daarom bieden wij onze deelnemers een kwaliteitsgarantie: bij ontevredenheid restitutie van deelnamebedrag. De waarde van de bijeenkomst is €1.295 (excl. BTW). Wilt u meer informatie over deelname? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Thema 2018

‘Samen Werken aan Transitie’

Over de urgentie om actie te ondernemen voor het klimaat lijkt zowel aan de linker als rechterkant van het politieke spectrum eensgezindheid te bestaan. Ook op het internationale toneel waar de VS zich terugtrekken uit het klimaatakkoord van Parijs vormen de rest van Europa en ook de G20 juist een sterker front op het onderwerp en worden de kansen die de energietransitie biedt, onderstreept.  

Dat gezegd hebbende, bestaat er over de exacte doelstellingen en kaders die nodig zijn om deze ook te behalen nog veel discussie. En hoewel de meeste stakeholders het eens zijn dat bij het behalen van de C02 doelstellingen alles op elkaar ingrijpt en de transitie veel verder gaat dan zonnepanelen en windmolens is de aanpak in Nederland nog vaak sectoraal en versnipperd. Daarnaast bestaat er een keur aan oplossingsrichtingen en dient de vraag zich aan hoe en waar de graden van keuzevrijheid worden bepaald en wie de regie over het geheel moet voeren.

Waar plaatsen we de stippen op de horizon? Hoe zorgen we ervoor dat deze ook over regeer- en raadsperiodes standhouden? Hoe borgen we dat bedrijfssectoren en belangengroepen zich niet alleen committeren aan de gezamenlijke doelstellingen maar dat ook individuele organisaties in het benodigde tempo maatregelen implementeren?

19 maart 2018
‘Samen dromen’  

 • Het deltaplan van de energietransitie
 • De kracht van de transitie: innovatie en competitiviteit
 • 100% duurzaam 100% succesvol
 • Transitie als verbindende kracht

20 maart 2018
‘Samen doen’                       

 • Lessons learned 2013 – 2017
 • De rol van technologie als facilitator van de energietransitie
 • Betrokkenheid en draagvlak
 • Randvoorwaarden voor succes

Programma

Tijdens de Strategie Summit Energie & Utilities staat kennis delen, kennis vergaren, inspiratie en netwerken centraal. Kenmerkend voor de Strategie Summits is de specifieke formule van plenaire bijdragen, plenaire discussiemomenten, ronde tafeldiscussies, 1-op-1 gesprekken en tal van informele netwerkmomenten. De deelnemers en aanwezige topsprekers delen niet alleen hun kennis en visie over de meest actuele onderwerpen, maar gaan tevens de discussie aan. 

Wilt u meer weten over het programma? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Onderzoek & Raad van Advies

Om de strategische thema’s binnen de sector vast te stellen is er een onafhankelijke Raad van Advies samengesteld. Samen met hen wordt bepaald welke strategische thema’s tijdens de bijeenkomst centraal zullen staan. Voorafgaand aan de bijeenkomst gaan we met alle deelnemers 30 minuten telefonisch of face-to-face in gesprek, waarbij we de hoofdthema’s van de Strategie Summit bespreken. De uitkomsten van het onderzoek worden gebundeld in het onderzoeksrapport en dienen tevens als basis voor het inhoudelijke programma van de Strategie Summit. Aan het eind van de Strategie Summit ontvangen alle aanwezigen dit onderzoeksrapport.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

F.H.N. (Frans) van den Heuvel
Chief Executive Officer, Solarcentury
Ir. R.P. (Robin) Post van der Burg
Co-founder / directeur, Torrgas

Ing. V.M. (Vera) Dalm
Directeur, Milieu Centraal
Mr. J.P.M. (Jan) van Betten
Founder, Nudge BV

Prof. dr. ir. J.G. (Han) Slootweg
Directeur Asset Management, Enexis

Dhr. drs. R.C.N. (Ron) Wit
Directeur corporate strategy a.i. en public
affairs, Eneco Group

Ir. J.A.F. (Hans) Coenen
Vice-president corporate strategy & portfolio
management, Gasunie
Drs. M.E. (Marcel) Galjee
Directeur energie, Akzo Nobel Industrial
Chemicals B.V.      
Drs. R.A.A. (Rob) Jetten
Woordvoerder Klimaat; Energie; Gaswinning;
Spoor/Openbaar vervoer/Taxi; Democratische
Vernieuwing/lid, D66 / Tweede Kamer
   

(Gespreks)Partners

De Strategie Summit Energie & Utilities biedt u als partner een unieke mogelijkheid om op een effectieve manier direct in contact te komen met bestuurders uit de energie & utilities sector. De Strategie Summit vindt plaats op een prachtige locatie in een ongedwongen sfeer. Voor ons bent u als service provider geen sponsor van de Strategie Summit, maar een inhoudelijk partner. Dit houdt in dat u een waardige content- en gesprekspartner bent voor ons als organisatie en voor de aanwezige deelnemers. 

Wilt u effectief in contact komen met circa 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector?
Neemt u dan contact op met Wendy van de Geijn.

Locatie

Tijdens onze Strategie Summits staan kwaliteit en exclusiviteit centraal. Aan onze locatie stellen we dan ook hoge eisen. Landgoed Duin & Kruidberg sluit perfect aan bij de waarden en normen van de Strategie Summits door de hoogstaande kwaliteit en de exclusieve uitstraling. Het historisch erfgoed wordt gecombineerd met de kwaliteitseisen van vandaag.

De klassieke stijlkamers zorgen voor een exclusieve uitstraling tijdens de ronde tafeldiscussies. De moderne congreszalen vormen het toneel voor de diverse plenaire lezingen. Informele contactmomenten worden gecreëerd tijdens de lunch en het diner in de stijlvolle Cremerzaal, vernoemd naar de voormalig heer des huizes.

De beslotenheid van de Strategie Summit en de ambiance van Landgoed Duin & Kruidberg biedt een perfecte setting voor de deelnemers om onderling, in een ongedwongen sfeer, nieuwe inzichten te delen en te netwerken.

Terugblik 2018

De Strategie Summit Energie & Utilities is

 • 71 bestuurders
 • 3 kennispartners
 • 24 uur samen in een intensief programma
 • 6 keynotes
 • 16 interactieve sessies en workshops
 • 125 1-op-1 gesprekken

Hoe is de Strategie Summit beoordeeld?

 • De bestuurders beoordelen de Strategie Summit gemiddeld met een 7,9.
 • De bestuurders waarderen de verhouding tussen lezingen en interactiviteit met een 7,9.
 • De partners beoordelen de Strategie Summit gemiddeld met een 8,0.

Quotes

   “De juiste mensen en de juiste programmering. Een zeer nuttige tijdsbesteding.”
     Hans Grünfeld, algemeen directeur, VEMW

   ”Perfect divers, programma-inhoudelijk en qua mensen. Dat maakt het voor mij bijzonder interessant.”
     Marijke Kellner, manager energietransitie, Gasunie Transport Services B.V.

    “Hier zie ik de mensen die ik spreken wil. En het programma is erg interessant.”
     Mariëtte van Empel, programmadirecteur Duurzame Mobiliteit, Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Contact

 

Wendy van de Geijn
M +31 (0)6 42 43 59 49
wendy@54events.nl

 

Lisa Leeuwestein
T +31 (0)294 74 50 71
lisa@54events.nl
Jeanneke Bolscher
M +31 (0)6 42 33 91 80
jeanneke@54events.nl
           

2018 Copyright 54Events BV | Alle rechten voorbehouden