54 Events BV

Amerlandseweg 3
3621 ZC Breukelen

Tel: 0294 - 74 50 70
Email: beurs@54events.nl

Strategie Summit Energie & Utilities

30 november en 1 december 2020 -  Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort

Algemeen

De Strategie Summit Energie & Utilities is een exclusieve, kleinschalige 24-uurs bijeenkomst voor circa 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector of die daaraan gelieerd zijn, zoals kennis- en brancheorganisaties. Alle deelnemers aan de Strategie Summit worden door 54events persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd. Deze genodigdenlijst wordt samengesteld uit het netwerk van nieuwe en bestaande deelnemers en de Raad van Advies. Het niveau van de aanwezigen en de diversiteit van het gezelschap wordt hiermee gewaarborgd.

Sector

We streven naar een goede verdeling van de verschillende subsectoren, waaronder: energiemaatschappijen, netbeheerders, opwekkers, recyclers, waterbedrijven, mainports en grootverbruikers. Ook betrekken wij een select aantal topambtenaren en brancheverenigingen bij de bijeenkomst.                        

Niveau

De Strategie Summits richten zich op de top van de piramide. Dit betekent dat alle Strategie Summits uitsluitend bestemd zijn voor topmanagement. Uitgenodigd worden bestuurders, directieleden en eindverantwoordelijken van de grootste, interessantste en innovatiefste organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven.                                  

Deelname

De volgende Strategie Summit Energie & Utilities vindt plaats op 30 november en 1 december 2020. Kwaliteit staat bij de Strategie Summit voorop. Daarom bieden wij onze deelnemers een kwaliteitsgarantie: bij ontevredenheid restitutie van deelnamebedrag. De waarde van de bijeenkomst is €1.295 (excl. BTW). Wilt u meer informatie over deelname? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Thema 2020

Klimaatakkoord; top down én bottom up!

De plannen zijn duidelijk! De gemaakte afspraken aan de klimaattafels staan - in het klimaatakkoord - op papier en hebben het gezamenlijke doel om de broeikasuitstoot met minimaal 49% te reduceren in 2030 t.o.v. 1990. De verschillende (individuele) belangen, (toekomstige) technologieën, (lokale) initiatieven en assets zijn als katalysator opgenomen. Eens te meer is de energietransitie in zijn volle breedte aangepakt én zijn heilige huisjes omver geworpen. Alle opties, conventioneel en onconventioneel, liggen op tafel.

Voor het klimaatakkoord staat of valt het met de uitvoering en concretisering van de plannen. Opschaling, versnelling en het behalen van de verwachte reducties zijn de uitgangspunten. Zonder het toekomstbeeld – ook na 2030 - uit het oog te verliezen. Uitvoering van het opgesteld beleid is noodzakelijk, centrale sturing en de juiste tools zijn van belang. Decentraal ligt er een taak voor de eindgebruikers. De transitie komt zowel van top down als bottom up! Dat mechanisme moet op gang gebracht worden en regievorming lijkt daarbij een vraagstuk bij ‘iedereen doet wat’.

Programma

Tijdens de Strategie Summit Energie & Utilities staat kennis delen, kennis vergaren, inspiratie en netwerken centraal. Kenmerkend voor de Strategie Summits is de specifieke formule van plenaire bijdragen, plenaire discussiemomenten, ronde tafeldiscussies, 1-op-1 gesprekken en tal van informele netwerkmomenten. De deelnemers en aanwezige topsprekers delen niet alleen hun kennis en visie over de meest actuele onderwerpen, maar gaan tevens de discussie aan. 

Wilt u meer weten over het programma? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Onderzoek & Raad van Advies

Om de strategische thema’s binnen de sector vast te stellen is er een onafhankelijke Raad van Advies samengesteld. Samen met hen wordt bepaald welke strategische thema’s tijdens de bijeenkomst centraal zullen staan. Voorafgaand aan de bijeenkomst gaan we met alle deelnemers 30 minuten telefonisch of face-to-face in gesprek, waarbij we de hoofdthema’s van de Strategie Summit bespreken. De uitkomsten van het onderzoek worden gebundeld in het onderzoeksrapport en dienen tevens als basis voor het inhoudelijke programma van de Strategie Summit. Aan het eind van de Strategie Summit ontvangen alle aanwezigen dit onderzoeksrapport.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

F.H.N. (Frans) van den Heuvel
Chief Executive Officer, Solarcentury
Ir. R.P. (Robin) Post van der Burg
Co-founder / directeur, Torrgas

Mvr. A.K. (Alice) Krekt
Programmadirecteur, Deltalinqs Climate Program
Mr. J.P.M. (Jan) van Betten
Founder, Nudge BV

Prof. dr. ir. J.G. (Han) Slootweg
Directeur Asset Management, Enexis

Dhr. drs. R.C.N. (Ron) Wit
Directeur corporate strategy a.i. en public
affairs, Eneco Group

Ir. J.A.F. (Hans) Coenen
Vice-president corporate strategy & portfolio
management, Gasunie
Drs. M.E. (Marcel) Galjee
Directeur energie, Akzo Nobel Industrial
Chemicals B.V.      
M.F. (Matthijs) Sienot
Tweede Kamerlid, D66
   

(Gespreks)Partners

De Strategie Summit Energie & Utilities biedt u als partner een unieke mogelijkheid om op een effectieve manier direct in contact te komen met bestuurders uit de energie & utilities sector. De Strategie Summit vindt plaats op een prachtige locatie in een ongedwongen sfeer. Voor ons bent u als service provider geen sponsor van de Strategie Summit, maar een inhoudelijk partner. Dit houdt in dat u een waardige content- en gesprekspartner bent voor ons als organisatie en voor de aanwezige deelnemers. 

Wilt u effectief in contact komen met circa 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector?
Neemt u dan contact op met Sander Braam.

Locatie

Tijdens onze Strategie Summits staan kwaliteit en exclusiviteit centraal. Aan onze locatie stellen we dan ook hoge eisen. Landgoed Duin & Kruidberg sluit perfect aan bij de waarden en normen van de Strategie Summits door de hoogstaande kwaliteit en de exclusieve uitstraling. Het historisch erfgoed wordt gecombineerd met de kwaliteitseisen van vandaag.

De klassieke stijlkamers zorgen voor een exclusieve uitstraling tijdens de ronde tafeldiscussies. De moderne congreszalen vormen het toneel voor de diverse plenaire lezingen. Informele contactmomenten worden gecreëerd tijdens de lunch en het diner in de stijlvolle Cremerzaal, vernoemd naar de voormalig heer des huizes.

De beslotenheid van de Strategie Summit en de ambiance van Landgoed Duin & Kruidberg biedt een perfecte setting voor de deelnemers om onderling, in een ongedwongen sfeer, nieuwe inzichten te delen en te netwerken.

Terugblik 2019

De Strategie Summit Energie & Utilities is

  • 74 bestuurders
  • 4 kennispartners
  • 24 uur samen in een intensief programma
  • 6 keynotes
  • 20 interactieve sessies en workshops
  • 146 1-op-1 gesprekken

Hoe is de Strategie Summit beoordeeld?

  • De bestuurders beoordelen de Strategie Summit gemiddeld met een 7,9.
  • De bestuurders waarderen de verhouding tussen lezingen en interactiviteit met een 8,2.
  • De partners beoordelen de Strategie Summit gemiddeld met een 8,1.

Quotes

  “Dit is zowel inhoudelijk als qua opzet absoluut een van de beste zakelijke bijeenkomsten van Nederland.”
  Ewald Breunesse, manager energie transities, Shell Nederland B.V.

  “Voor mij is deze Strategie Summit sinds jaar en dag een van de meest waardevolle bijeenkomsten van het jaar.”
  Hans Grünfeld, algemeen directeur, VEMW

Contact

 

Sander Braam
M : +31 (0)6 51 43 92 64
sander@54events.nl

 

 

Lisa Leeuwestein
T +31 (0)294 74 50 71
lisa@54events.nl

 

 

 
           

2021 Copyright 54Events BV | Alle rechten voorbehouden