54 Events BV

Amerlandseweg 3
3621 ZC Breukelen

Tel: 0294 - 74 50 70
Email: beurs@54events.nl

Strategie Summit Energie & Utilities

18 & 19 maart 2024 -  Landgoed Duin & Kruidberg, Santpoort

Algemeen

De Strategie Summit Energie & Utilities is een exclusieve, kleinschalige 24-uurs bijeenkomst voor circa 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector of die daaraan gelieerd zijn, zoals kennis- en brancheorganisaties. Alle deelnemers aan de Strategie Summit worden door 54events persoonlijk aangeschreven en uitgenodigd. Deze genodigdenlijst wordt samengesteld uit het netwerk van nieuwe en bestaande deelnemers en de Raad van Advies. Het niveau van de aanwezigen en de diversiteit van het gezelschap wordt hiermee gewaarborgd.

Sector

We streven naar een goede verdeling van de verschillende subsectoren, waaronder: energiemaatschappijen, netbeheerders, opwekkers, recyclers, waterbedrijven, mainports en grootverbruikers. Ook betrekken wij een select aantal topambtenaren en brancheverenigingen bij de bijeenkomst.                        

Niveau

De Strategie Summits richten zich op de top van de piramide. Dit betekent dat alle Strategie Summits uitsluitend bestemd zijn voor topmanagement. Uitgenodigd worden bestuurders, directieleden en eindverantwoordelijken van de grootste, interessantste en innovatiefste organisaties uit het Nederlandse bedrijfsleven.                                  

Deelname

De volgende Strategie Summit Energie & Utilities vindt plaats op 18 & 19 maart 2024. Kwaliteit staat bij de Strategie Summit voorop. Daarom bieden wij onze deelnemers een kwaliteitsgarantie: bij ontevredenheid restitutie van deelnamebedrag. De waarde van de bijeenkomst is €1.395 (excl. BTW). Wilt u meer informatie over deelname? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Thema 2023

De 3B’s en de energietransitie in balans

De energiesector trilde in 2022 op haar grondvesten, de spanning in de sector is voelbaar. Waar COP26, de Europese green deal, het fit-for-55 programma en het nationale klimaatakkoord op papier vooral tot actie kwamen heeft de oorlog in Oekraïne voor een direct effect gezorgd. Deze vernieuwde werkelijkheid brengt nieuwe uitdagingen met zich mee en reist de vraag of het ook voor een versnelling zorgt in de energietransitie. De energietransitie en de ontwikkelingen in de sector - waar beschikbaarheid, betaalbaarheid en betrouwbaarheid (3B’s) centraal staan – lijken met elkaar in onbalans te komen.

De volgens velen ambitieuze doelstelling voor 2030 is duidelijk, zowel nationaal als Europees. Tempo maken met de energietransitie is noodzakelijk, maar is dat ook haalbaar als de sector voor enorme uitdagingen staat internationaal gezien? Of is het juist een katalysator? Internationaal perspectief waarin samenwerking centraal staat is wellicht meer dan ooit gewenst en van nieuwe technieken wat betreft opwekking, opslag en distributie wordt veel verwacht. Hoe kan het overheidsbeleid, dat de afgelopen jaren soms te wensen overliet en veelal reactief was, in een voordeel worden omgezet? Een juiste manier van organiseren en regievorming is daarin cruciaal, waarin prioritering wordt aangebracht met een duidelijke lange termijnvisie. De eerste best practices zijn al tot stand gekomen in de nieuwe werkelijkheid, maar er is nog een wereld te winnen, waarbij we leren van de gemaakte keuzes in het verleden, zonder handrem op de transitie. 

Actie is vereist, waarin risico’s niet uitgesloten mogen worden. Een routekaart met duidelijke stations en milestones zal de energietransitie doen versnellen. Maar welke stations gaan we met elkaar aandoen? Wie gaan er actief mee op de reis en wie voert de regie? Het is een gezamenlijke transitie waar de sector op nationaal niveau en in de regio, maar ook de burgers, een rol in hebben.

Programma

Tijdens de Strategie Summit Energie & Utilities staat kennis delen, kennis vergaren, inspiratie en netwerken centraal. Kenmerkend voor de Strategie Summits is de specifieke formule van plenaire bijdragen, plenaire discussiemomenten, ronde tafeldiscussies, 1-op-1 gesprekken en tal van informele netwerkmomenten. De deelnemers en aanwezige topsprekers delen niet alleen hun kennis en visie over de meest actuele onderwerpen, maar gaan tevens de discussie aan. 

Wilt u meer weten over het programma? Neemt u dan gerust contact met ons op.

Onderzoek & Raad van Advies

Om de strategische thema’s binnen de sector vast te stellen is er een onafhankelijke Raad van Advies samengesteld. Samen met hen wordt bepaald welke strategische thema’s tijdens de bijeenkomst centraal zullen staan. Voorafgaand aan de bijeenkomst gaan we met alle deelnemers 30 minuten telefonisch of face-to-face in gesprek, waarbij we de hoofdthema’s van de Strategie Summit bespreken. De uitkomsten van het onderzoek worden gebundeld in het onderzoeksrapport en dienen tevens als basis voor het inhoudelijke programma van de Strategie Summit. Aan het eind van de Strategie Summit ontvangen alle aanwezigen dit onderzoeksrapport.

De Raad van Advies bestaat uit de volgende personen:

F.H.N. (Frans) van den Heuvel
Board member, Renewco Power Ltd.
Ir. R.P. (Robin) Post van der Burg
Co-founder / directeur, Torrgas

Mvr. A.K. (Alice) Krekt
Directeur, NLHydrogen
Mvr. M.A. (Marlies) Sikken
Directeur, SmartPort en Windpark Krammer

Prof. dr. ir. J.G. (Han) Slootweg
Directeur Asset Management, Enexis

Dhr. drs. R.C.N. (Ron) Wit
Directeur Energietransitie, Eneco

Ir. J.A.F. (Hans) Coenen
Lid Raad van Bestuur, Gasunie
Drs. A. (Anne Mieke) van der Werf RBA
Directeur business development, Invest-NL

Dr. B. (Bernard) ter Haar
Voorzitter, Expertteam Energiesysteem 2050

Ir. E. (Esther) Schippers Msc
Sustainable Production Lead Reporting & Efficiency,
HEINEKEN Global Sustainable Production

(Gespreks)Partners

De Strategie Summit Energie & Utilities biedt u als partner een unieke mogelijkheid om op een effectieve manier direct in contact te komen met bestuurders uit de energie & utilities sector. De Strategie Summit vindt plaats op een prachtige locatie in een ongedwongen sfeer. Voor ons bent u als service provider geen sponsor van de Strategie Summit, maar een inhoudelijk partner. Dit houdt in dat u een waardige content- en gesprekspartner bent voor ons als organisatie en voor de aanwezige deelnemers. 

Wilt u effectief in contact komen met circa 70 bestuurders en stakeholders uit de energie & utilities sector?
Neemt u dan contact op met Sander Braam.

Locatie

Tijdens onze Strategie Summits staan kwaliteit en exclusiviteit centraal. Aan onze locatie stellen we dan ook hoge eisen. Landgoed Duin & Kruidberg sluit perfect aan bij de waarden en normen van de Strategie Summits door de hoogstaande kwaliteit en de exclusieve uitstraling. Het historisch erfgoed wordt gecombineerd met de kwaliteitseisen van vandaag.


De klassieke stijlkamers zorgen voor een exclusieve uitstraling tijdens de ronde tafeldiscussies. De moderne congreszalen vormen het toneel voor de diverse plenaire lezingen. Informele contactmomenten worden gecreëerd tijdens de lunch en het diner in de stijlvolle Cremerzaal, vernoemd naar de voormalig heer des huizes.

De beslotenheid van de Strategie Summit en de ambiance van Landgoed Duin & Kruidberg biedt een perfecte setting voor de deelnemers om onderling, in een ongedwongen sfeer, nieuwe inzichten te delen en te netwerken.

Terugblik 2023

De Strategie Summit Energie & Utilities is

  • 71 bestuurders
  • 4 kennispartners
  • 24 uur samen in een intensief programma
  • 7 keynotes
  • 133 1-op-1 gesprekken

Hoe is de Strategie Summit beoordeeld?

  • De bestuurders beoordelen de Strategie Summit gemiddeld met een 8,2.
  • De bestuurders waarderen het inhoudelijke programma met een 8,1.

Quotes

 ‘Elke editie is van constant hoge kwaliteit, zowel wat betreft de sprekers, deelnemers, organisatie als ambiance en verzorging.’
 Maurits Groen, founder, WakaWaka

 ‘Actuele thema’s bespreken met diverse en relevante groep actoren.’
 Ruben Dijkstra, directeur Ørsted Benelux, Ørsted Wind Power Netherlands B.V.

 ‘Prachtige setting voor diepgaande gesprekken over de energietransitie.’
 Mieke Lorié, senior consultant, &deBlauw

Contact

 

Sander Braam
M : +31 (0)6 51 43 92 64
sander@54events.nl

 

 

Lisa Leeuwestein
T +31 (0)294 74 50 71
lisa@54events.nl

 

 

 
           

2024 Copyright 54Events BV | Alle rechten voorbehouden